Clean Code The Series — Airbnb Style Guide (Type)

เนื่องจาก บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งใน clean code the series เป็น บทความที่2ต่อจากตอน -Introduction เนื้อหาทั้งหมดที่ต่อจาก -introduction จะเป็น airbnb style guide javascript ทั้งสิ้น โดย style guide ของ air bnb

Read More

การคำนวณด้วย ตัวดำเนินการในคณิตศาสตร์ ใน ภาษา Javascript (part 2)

จาก part ที่ 1 ได้มีการพูดถึงการใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เป็น (+ , -, *, / ) ไปแล้วนั้นมาคำนวณ ค่าที่เป็น primative type ของ Javascript ในบทความนี้จากมา พูดถึง ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เหลือกันนะครับว่า

Read More

ก้าวแรกสู่โลกจาวา : Hello World

ที่มา : https://introcs.cs.princeton.edu/java/11hello/ เป้าหมายของพวกเราจะนำทางท่านไปสู่โลกของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  โดยนำทางพวกท่านไปสู่สามท่าพื้นฐาน ที่ต้องการให้โปรแกรมธรรมดาทำงานได้

Read More

Clean code the series -Introduction

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้เป็นบทนำ ที่จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Clean code เนื้อหาเหมาะกับ ทั้งคนที่ไม่รู้จักการเขียนโปรแกรม ผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่กำลังหา ข้อมูล ได้มาติดตาม the series clean code ชุดนี้กันนะครับ

Read More

Statements ใน JavaScript หมายถึงอะไร

หลาย ๆ คนที่เริ่มพึ่งเริ่มจะเขียนโปรแกรมอาจจะเคยเห็นคำว่า Statements แต่ก็คงจะงงว่ามันคืออะไร ถ้าจะให้แปลตามศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (พิมพ์ครั้งที่ ๗ พ.ศ.

Read More

การคำนวณด้วย ตัวดำเนินการในคณิตศาสตร์ ใน ภาษา Javascript (part 1)

การคำนวณนั้นเป็น พื้นฐานสำคัญของภาษาโปรแกรมมิ่ง ซึ่ง ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ก็เป็นพื้นฐานการคำนวณของ โปรแกรม แล้วทำไมเราต้องมาศึกษาของ ภาษา javascript ในเมื่อเราก็เรียน วิธีการทางคณิตศาสตร์ และ

Read More

Data Visualization Part1: มนุษย์ต่อการรับรู้ภาพ

ผมสังเกตมาว่า ท่านผู้อ่านที่เป็นผู้ปกครองหรือมีเด็กที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู มักอยากให้เด็ก ๆ ของเราได้รับการศึกษาหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์

Read More

Startups มีกี่ประเภท?

                ยุคสมัยที่มนุษย์เราถูกรายล้อมด้วยเทคโนโลยีทั้งแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

Read More